Magazin de idei si design ambiental

Proiect IV

Proiect Vigo Store — Magazin de idei si design ambiental

Design: Irina Stefanescu, Diana Niculescu

Photograpy by: Ion Muntoiu